Rätt användande av smålån och snabba lån

Smålån och snabba lån ger upphov till kostnader som är ganska höga sett i relation till lånebeloppet. Av den anledningen ska man vara lite försiktig när man tar ett smslån/snabblån. Ibland finns dock ingen annan utväg än att ansöka om ett snabblån. Vad man ska tänka på då är att se till att man betalar så lite som möjligt i räntor och avgifter. Det är helt enkelt viktigt att jämföra priser på smslån och välja det låneerbjudande som är mest fördelaktigt.

Vad som är rätt användande av små och snabba lån måste vara något som man bestämmer själv, men med ett objektivt sätt att se på saken bör smslån och snabblån enbart användas för att avvärja mer eller mindre akuta kriser i privatekonomin samt för viss trängande konsumtion. Exempel på förstnämnda kan vara en oförutsedd räkning, en akut reparation i hemmet eller liknande. Exempel på sistnämnda kan vara inköp av nya skor och kläder till barnen när årstiden ändras snabbt.

Vad smslån och snabba lån inte bör användas till, är konsumtion av en mer lyxartad karaktär, såsom en utlandsresa, en ny handväska eller liknande. Sådan konsumtion kan och bör skjutas upp till ett tillfälle då man har en bättre ekonomi.

I sammanhanget är det också viktigt att nämna att det inte är en god idé att ta ett nytt smslån för att täcka kostnaderna för ett befintligt lån. Om man gör det, skjuter man problemen framför sig samtidigt som underskotten successivt blir allt större.

Risker med smslån

Ett smslån/snabblån ska betalas tillbaka med ränta och avgifter i rätt tid. Om man inte gör det drabbas man nästan omedelbart av ytterligare kostnader i form av påminnelseavgifter. Om man fortsätter att underlåta att erlägga betalning går ärendet vidare till inkasso (med fler avgifter som följd), och vill det sig riktigt illa kan ärendet till slut hamna hos Kronofogden. Om ärendet går så långt finns risken att man drabbas av en betalningsanmärkning.

Lämna en kommentar